Společnost Colas zvyšuje informovanost svých zaměstnanců o otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví

Od 10. do 14. října 2022 pořádá společnost Colas pro svých 57 000 zaměstnanců po celém světě letošní ročník Týdne bezpečnosti. Jedná se o každoroční akci věnovanou školení a zvyšování povědomí o otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  Týden bezpečnosti proběhne v 800 stavebních a ve 3 000 výrobních a recyklačních závodech ve více než 50 zemích. Skupina Colas tímto způsobem dále posiluje svůj závazek konsolidovat globální kulturu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Týden bezpečnosti má připomenout, že vedle každodenního úsilí zaměstnanců společnosti je důležité také provázat individuální a kolektivní závazky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, a to s jediným cílem: dosáhnout provozu bez nehod.

Skupina Colas se před několika lety s novým elánem pustila do zlepšování bezpečnosti a tato iniciativa nyní přináší výsledky. Výsledné zlepšení údajů týkajících se bezpečnosti práce ve společnosti Colas je povzbudivé. Úhrnná úrazovost[1] se například za dva roky zlepšila o 17 %, z 5,69 v srpnu 2020 na 4,71 v srpnu 2022.

Konsolidace globální kultury bezpečnosti a ochrany zdraví s cílem ochránit zaměstnance a všechny zúčastněné strany je jedním z osmi závazků společnosti Colas v oblasti společenské odpovědnosti firem. Akce pořádané společností Colas v rámci Týdne bezpečnosti probíhají v souladu s globálním přístupem společnosti, který vyjadřuje heslo „One Safety – Goal Zero“ (tj. bezpečnost je jen jedna a naším cílem je dosáhnout provozu bez nehod). Cílem tohoto globálního přístupu je prostřednictvím školení zajišťovaného kouči a specialisty na bezpečnost práce podporovat autonomii, zlepšovat chápání rizik a přispět k bezpečnému chování v celé skupině Colas. Za poslední tři roky bylo v programu One Safety po celém světě proškoleno více než 9 300 zaměstnanců. Kromě toho ve Francii společnost Colas v prosinci 2021 podepsala dokument nazvaný „Sedm závazků pro bezpečnější provoz na silnicích“. Colas s veřejnými orgány aktivně spolupracuje na zlepšení bezpečnosti silničního provozu již od roku 1997.

V letošním roce se Týden bezpečnosti zaměřuje na podněty rozptylující pozornost účastníků silničního provozu. Zaměstnanci společnosti Colas jsou jako řidiči, cestující i chodci dennodenně rozptylováni svými mobilními telefony, což představuje značné riziko. Francouzský Výbor pro bezpečnost silničního provozu uvádí, že v důsledku používání telefonu při řízení je 3krát vyšší riziko nehody a v případě posílání textových zpráv je toto riziko dokonce 23krát vyšší. Používání mobilních telefonů je příčinou každé desáté nehody. 

 

„Bezpečnost a ochrana zdraví jsou prioritami a my každý den pracujeme na tom, abychom se v této oblasti neustále zlepšovali. Společnost Colas považuje Týden bezpečnosti za velice důležitý, protože nám tato akce umožňuje podívat se s odstupem na naše běžné chování a tímto způsobem přispívá k dosažení našeho společného cíle: provozu bez nehod,“ vysvětluje Frédéric Gardès, generální ředitel společnosti Colas.

 

[1] Počet nehod s následnou pracovní neschopností × 1 000 000 / počet odpracovaných hodin.


 

 

 

Kontaktní formulář

Odeslat zprávu
Tento web používá pro správné fungování COOKIES
souhlasím
odmítnout
více