SCROLL

Naše činnosti

Naše firma se zabývá hned několika různými odvětvími v oblasti dopravního stavebnictví. COLAS CZ, a.s. se soustředí nejen na samotnou realizaci dopravních staveb či dodávky stavebního materiálu, ale i inovací v rámci oboru. 

Projekty Stavební materiál Laboratoře Inovace
 

Projekty

Jednou z hlavních oblastí, jež se Colas CZ, a.s. věnuje, jsou práce úzce spojené se silničním stavitelstvím - výstavba, rekonstrukce a opravy silnic a mnohé další práce na pozemních komunikacích a monolitických stavbách či mostech. Mimo jiné se též zabýváme výstavbou a rekonstrukcí inženýrských sítí a kolejových staveb.

Více o projektech
 

Silnice

Realizujeme zejména výstavbu dálnic, silnic a městské i příměstské komunikace, včetně jejich rekonstrukcí či oprav.

Rovněž se však zabýváme výstavbou např. cyklostezek, pěších komunikací, parkovišť, sportovních areálů aj.

Železnice

Ve spolupráci s COLAS RAIL realizujeme železniční a tramvajové stavby. Touto spoluprací pak vzniká úžasná synergie, díky které se můžeme věnovat povrchovým i podzemním pracím na železničních tratích. Zhotovujeme i umělé objekty, mosty, propustky či nástupiště. S našimi partnery jsme pak schopni zaštítit i realizaci trakčních vedení či zabezpečovacích a sdělovacích zařízení železniční i tramvajové dopravy.

Mosty a monolitické stavby

Stavíme, rekonstruujeme a opravujeme monolitické stavby a mosty v oblasti jak silniční, tak železniční dopravy. Konstruujeme i dřevěné či ocelové lávky a mosty, opěrné zdi, protihlukové stěny, kolektory a konstrukce z voděodolného betonu.

Převážně se soustředíme na mosty středního rozpětí do 100 m, zejména pak monolitické, železobetonové, předpjaté, prefabrikované, spřažené ocelo-betonové, ocelové či dřevěné.

 

Stavební materiál

Disponujeme vlastními obalovnami a lomy, díky nímž jsme schopni dodávat materiál do stavebnictví po celé České republice. Naše nabídka je vskutku široká - od různých druhů kameniva, horkých asfaltových směsí až po produkt naší výrobny ASTECH, polymer modifikovaných asfaltů.

Více o stavebním materiálu
 

Lomy

Soustředíme se na prodej těženého kameniva a na výrobu drceného. Dodáváme stavební materiál pro potřeby nejrůznějších betonáren, výroben prefabrikátů, obaloven i na stavby silnic, železnic, a dokonce i vodohospodářských děl.

Disponujeme též pěti míchacími centry a z několika lomů umožňujeme i náklad materiálu do železničních vagonů. Rovněž jsme schopni zajistit dopravu různých stavebních materiálů na stavby.

Obalovny

Roční produkce našich moderních výkonných obaloven dosahuje asi 700 000 tun horkých asfaltových směsí. Mimo tradičních směsí nabízíme i původem francouzské směsi, které vyvinula COLAS SA. Naše provozy procházejí neustálou modernizací tak, aby obalovny byly co nejefektivnější a žároveň šetrnější k životnímu prostředí.

ASTECH

Výrobna v Holubicích u Brna se zabývá nejnovější technologií polymerem modifikovaných asfaltů, a to již od roku 2016. Záleží nám na neustálém navyšování kvality tohoto produktu a zároveň zajistit spolehlivé dodání.

Výroba orientačního značení

Vyrábíme varovné, signalizační a hmatné pásy MEDIALINE, které slouží k bezpečné orientaci osob se zrakovým postižením. Velkou předností těchto pásů je jejich vysoký kontrast a také jejich certifikace Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých a Institutem pro certifikaci ITC Zlín.

 

Laboratoře

Mezi naše další pole působnosti se řadí i činnost v nezávislé zkušební laboratoři s odbornou způsobilostí ve sféře pozemních komunikací. Zaměřujeme se na zkoušky asfaltových směsí a pojiv, zemin, kameniva a ztvrdlého i čerstvého betonu.

Rovněž provádíme kontrolní zkoušky jednotlivých silničních konstrukcí včetně podloží a měříme povrchové vlastnosti betonových i asfaltových vozovek.

 
 

Inovace

Celá Colas Group se snaží posouvat celý obor stavitelství neustále kupředu, přičemž se snažíme jít ruku v ruce s nejnovějšími technologiemi, jako jsou BIM, SOLAR ROAD nebo FLOWEL. Využíváme digitalizace a usilujeme o udržitelnější prostředí a zároveň být k němu šetrní tak, abyste všechny stavby mohli využívat naplno.

Více o inovaci

Kontaktní formulář

Odeslat zprávu
Tento web používá pro správné fungování COOKIES
souhlasím
odmítnout
více