SCROLL

Společnost Colas CZ se na českém trhu silničního stavitelství objevila v roce 1994. Vznikla spojením tří tradičních firem: Silnice Jihlava, Silnice Znojmo a Silniční stavitelství Praha. Colas v Česku postupně rostl a integroval další stavařské firmy. V roce 2008 koupil Astech, specialistu na modifikované asfalty, od roku 2014 měl většinový podíl ve společnosti Silnice Horšovský Týn. V roce 2020 získal rodinnou firmu Silnice Žáček, silného regionálního hráče.

Více o naší historii
 

Colas v číslech

Jsme stabilní a důvěryhodná společnost s historií

 

Výrobny

12 lomů
1 výrobna orientačního značení Medialine
12 obaloven
+ 1 výrobna polymerem modifikovaného asfaltu ASTECH
14 laboratoří

Colas ve světě

Colas CZ se může opřít o silné mezinárodní zázemí. Jeho jediným akcionářem je francouzská společnost Colas SA, která nedávno oslavila devadesátiny. Většinovým vlastníkem naší mateřské firmy je pak rodinný holding Bouygues. Ten podniká nejen v energetice, médiích (vlastní třeba francouzskou televizi TF 1) a telekomunikacích, ale především ve stavařině. Realizoval například tunel pod Lamanšským kanálem, pařížské letiště Charlese de Gaulla nebo národní fotbalový stadion Stade de France. Skupina Colas, která pod Bouygues spadá, je velká stavařská rodina. Žluto-černé „colasácké“ barvy bychom našli ve více než padesáti zemích světa na pěti kontinentech. Colas po celém světě zaměstnává 57 tisíc lidí, kteří loni pracovali na více než 60 tisících stavbách. Celá skupina za loňský rok dosáhla obratu ve výši téměř 14 miliard eur (380 mld. korun). Jak Colas Group, tak holding Bouygues jsou akciové společnosti, obě se obchodují na pařížské burze Euronext. Akcie patří mezi takzvané „blue chips“, tedy mezi ty spolehlivé a prověřené.

 

Přehled činností

 • Kompletní výstavba, rekonstrukce a opravy pozemních komunikací – dálnice, silnice, městské komunikace, cyklostezky, polní cesty, zpevněné plochy (parkoviště, odstavné plochy apod.)
 • Výstavba protihlukových opatření
 • Výstavba, rekonstrukce a údržba železničních a tramvajových tratí a vleček
 • Výstavba a rekonstrukce mostních objektů v oblasti silničního a železničního stavitelství
 • Těžba kamene, výroba drceného kameniva
 • Výroba a pokládka asfaltových směsí
 • Výroba horkých asfaltových směsí a modifikovaných asfaltových pojiv
 • Prodej kationaktivních emulzí
 • Výroba orientačního značení Medialine
 • Zabezpečení dopravy a mechanizace
 • Činnost nezávislé zkušební laboratoře a vlastní výzkum
   

Podívejte se na naše projekty

Silniční stavby Mosty a monolitické konstrukce Kolejové stavby

 

Poskytneme Vám také:

Laboratorní zkoušky Dopravní značení Kamenivo Asfaltové směsi Modifikovaný asfalt

Původ

Vznik Colasu byl motivován snahou postavit se nové výzvě: jak využít patent na převratnou inovativní technologii v podobě asfaltové emulze s názvem Cold Asphalt.

O tento novátorský přístup se dodnes opíráme při navrhování a realizaci řešení v oblasti dopravní infrastruktury a mobility, která reagují na výzvy moderního světa.

 

 

Cíle

Propojovat různé komunity a podporovat vzájemnou výměnu mezi nimi v současném i budoucím světě.

Jako moderní stavební společnost usilujeme o to, aby naše podnikání bylo šetrné a ohleduplné nejen k životnímu prostředí, ale také k lidem. Společenskou zodpovědnost necítíme jen jako povinnost, ale především jako závazek. Chceme zohledňovat očekávání a rozpory současné společnosti, včetně sociální soudržnosti, změny klimatu, ztráty biologické rozmanitosti, zachování zdrojů, potřeb v oblasti dopravy a bydlení, zlepšování životních podmínek, energetické transformace, hospodaření se zdroji a rostoucích očekávání v oblasti etiky.

 

Ambice

Chceme být světovým lídrem v oblasti inovativních řešení pro udržitelnou mobilitu. Kromě využívání nejmodernějších technologií k tomu patří důraz na řešení šetrná k životnímu prostředí, úsporu energií a trvalou snahu o zmenšování uhlíkové stopy. Plně se zapojujeme do iniciativy skupiny Colas, jejíž ambicí je v souladu s Pařížskou dohodou snížit přímé i nepřímé emise skleníkových plynů o 30 procent.

 

Hodnoty

Starostlivost: Staráme se o naše zaměstnance, zákazníky a partnery, ale také pečujeme o životní prostředí. Etické a zodpovědné chování je u nás na předním místě.

Sdílení: Věříme, že rozmanitost věku, národností, pohlaví a nápadů je spolu s týmovou prací zdrojem nových podnětů. Společné a sdílené know-how nás všechny obohacuje.

Odvaha: Objevování nových cest, inovace, nápady, zlepšení. To vše Colas vždy posouvalo kupředu. Naše firemní kultura je na takové odvaze ke změnám postavena.

 

Představenstvo společnosti a dozorčí rada

Ing. Tomáš Krones

Předseda představenstva a generální ředitel

Arnaud Martin

Člen představenstva a finanční a administrativní ředitel

Ing. Maxim Kokočev

Člen představenstva a ředitel divize Silniční stavitelství

 

 

Dozorčí rada

Thierry Le Roch'

Frédéric Molitor

Lucie Coufalová

Historie společnosti

Na českém trhu silničního stavitelství působíme od roku 1994. Společnost Colas CZ vznikla spojením tří tradičních firem: Silnice Jihlava, Silnice Znojmo a Silniční stavitelství Praha. Postupně jsme v Česku rostli a integrovali další stavařské firmy. V roce 2008 jsme koupili Astech, specialistu na modifikované asfalty. Colas CZ získal také rodinnou firmu Silnice Žáček, silného regionálního hráče, nebo také Silnice Horšovský Týn.

Můžeme se opřít o silné mezinárodní zázemí a know-how. Jsme součástí francouzské skupiny Colas, globálního lídra v oboru silničního stavitelství, který působí v padesáti zemích na pěti kontinentech a zaměstnává na 57 tisíc lidí.

Podívejte se na video, které vás provede historií naší společnosti a představí klíčové projekty, na nichž jsme se podíleli.

Zobrazit časovou osu

Aktuality

 

Publikace COLAS CZ

 

Kontaktní formulář

Odeslat zprávu
Tento web používá pro správné fungování COOKIES
souhlasím
odmítnout
více