SCROLL

Otevíráme pro vás nové cesty a vedeme svět k lépe udržitelné budoucnosti

Slavíme důležitý milník

Je to již 30 let od doby, kdy jsme poprvé vstoupili do českého stavitelství. Vážíme si podpory a spolupráce se všemi zákazníky, minulými i stávajícími.
Těšíme se na mnoho dalších společných let plných úspěchů a asfaltu.

Aktuality

Novinky z Colasu

3. místo v soutěži TOP STAVEBNÍ SPOLEČNOST 2023

Praha, 4. června 2024 – Společnost COLAS CZ obsadila bronzovou příčku v soutěži TOP STAVEBNÍ SPOLEČNOST 2023. Titul obhájil vítěz loňského ročníku společnost Swietelsky stavební s.r.o. a stejně jako vloni se na druhém místě umístila firma Strabag a.s. Soutěž každoročně vyhlašuje analytická společnost CEEC Research a nominované firmy letos hodnotilo 416 veřejných zadavatelů.

Více
 

Projekty

Naší specializací je silniční stavitelství. Zaměřujeme se na výstavbu, rekonstrukce, opravy a ostatní práce na pozemních komunikacích a mostech. Stavíme a rekonstruujeme také inženýrské sítě a infrastrukturu pro vlaky a tramvaje.

Silniční stavitelství

Více

Provádíme výstavbu, rekonstrukce a opravy nejrůznějších druhů pozemních komunikací: od dálnic, silnic, městských a příměstských komunikací, až po cyklostezky, polní a lesní cesty nebo stezky pro pěší. Specializujeme se také na sportoviště a zpevněné plochy, jako jsou veřejná parkoviště a odstavné plochy, parkoviště obchodních center, plochy průmyslových areálů apod. Do našeho portfolia patří i výstavba a rekonstrukce vodohospodářských či ekologických staveb.

Kolejové stavby

Více

Nabízíme výstavbu a rekonstrukce železničních a tramvajových tratí, práce na železničním spodku i svršku, a to včetně souvisejících staveb, jako jsou umělé objekty, mosty, propustky či nástupiště. Ve spolupráci s našimi partnery realizujeme též trakční vedení či zabezpečovací a sdělovací zařízení pro železniční i tramvajovou dopravu.

Mosty a monolitické konstrukce

Více

Zabýváme se výstavbou, rekonstrukcí a modernizací mostních objektů na silnicích i železnicích. Zaměřujeme se na mosty středního rozpětí pole do 100 metrů, z hlediska typu konstrukce jde především o mosty monolitické železobetonové, předepjaté, prefabrikované a spřažené ocelobetonové, nabízíme i ocelové a dřevěné konstrukce. Dodáváme také opěrné zdi, protihlukové stěny a kolektory.

Stavební materiál

Disponujeme vlastní sítí dvanácti obaloven a dvanácti lomů, která nám umožňuje dodávat materiál na stavby po celém Česku. Nabízíme celou škálu kameniva, horkých asfaltových směsí i polymerem modifikovaných asfaltů, které produkuje naše výrobna ASTECH.

Lomy

Zaměřujeme se na výrobu drceného kameniva a prodej těženého kameniva. Dodáváme materiál pro potřeby betonáren, výroben prefabrikátů, obaloven, na výstavbu silnic a železnic a pro vodohospodářské stavby. Disponujeme také pěti míchacími centry na výrobu MZK. Umíme zajistit dopravu kameniva na stavby. Ve vybraných lomech zajišťujeme nakládku materiálu do železničních vagonů.

Přehled lomů

Obalovny

Provozujeme moderní a výkonné obalovny, jejichž roční produkce horkých asfaltových směsí dosahuje asi 700 tisíc tun. Mimo tradiční směsi nabízíme také asfaltové směsi vyvinuté v laboratoři skupiny COLAS SA ve Francii. Naše provozy procházejí pravidelnou modernizací tak, aby byla výroba efektivnější a šetrnější k životnímu prostředí. Poslední technologie v oboru polymerem modifikovaných asfaltů využívá naše výrobna ASTECH v Holubicích u Brna. Zvyšuje kvalitu vyráběných produktů a zajišťuje vysokou spolehlivost dodávek.

 

Přehled obaloven
 

Technologie a laboratoře

Naši nejlepší lidé jsou vám k dispozici

Laboratoře

Jsme nezávislá zkušební laboratoř s odbornou způsobilostí v oboru pozemních komunikací. Naše laboratorní činnosti jsou zaměřeny na zkoušení asfaltových směsí a pojiv, zemin, kameniva, čerstvého a ztvrdlého betonu. Dále provádíme kontrolní zkoušky jednotlivých konstrukcí vozovky včetně podloží a měření povrchových vlastností betonových a asfaltových vozovek.

Více o laboratořích

Inovace

Jsme součástí celosvětové skupiny Colas, která se snaží stavitelství neustále posouvat kupředu a využívat přitom výhod automatizace, digitalizace, udržitelnosti i šetrnosti k životnímu prostředí. Usilujeme o to, aby naše stavby byly díky novým technologiím co nejlépe a nejúčelněji používány. Patříme mezi průkopníky využívání informačního modelování staveb (BIM), skupina Colas se díky svým patentovaným řešením prosazuje také na poli fotovoltaiky, dopravního značení a technologie pro smart cities a udržitelných řešení pro městskou mobilitu.

Více o inovacích

Etika a udržitelnost

Náš postoj k udržitelnosti a životnímu prostředí.

Snažíme se podnikat v souladu s etickými a společenskými požadavky a ohleduplně k životnímu prostředí a přírodním zdrojům. Máme vypracovaný přísný etický kodex, který průběžně doplňujeme, a nastavená pravidla boje proti korupci. Ve všech provozech i na stavbách vytváříme inkluzivní pracovní prostředí, kde se každý cítí respektován a oceňován za svůj přínos. Rozvíjíme biodiverzitu, dbáme na udržitelný rozvoj na lokální úrovni a ctíme pravidla oběhového hospodářství. Pečujeme o to, aby naše uhlíková stopa klesala a aby se naše závislost na fosilních zdrojích zmenšovala.

Chci vědět více

O společnosti

Společnost Colas CZ se na českém trhu silničního stavitelství objevila v roce 1994. Vznikla spojením tří tradičních firem: Silnice Jihlava, Silnice Znojmo a Silniční stavitelství Praha. Colas v Česku postupně rostl a integroval další stavařské firmy. V roce 2008 koupil Astech, specialistu na modifikované asfalty, od roku 2014 má většinový podíl ve společnosti Silnice Horšovský Týn. V roce 2020 získal rodinnou firmu Silnice Žáček, silného regionálního hráče.

Chci vědět více

Kontaktní formulář

Odeslat zprávu
Tento web používá pro správné fungování COOKIES
souhlasím
odmítnout
více