SCROLL

Otevíráme pro vás nové cesty a vedeme svět k lépe udržitelné budoucnosti

Aktuality

Novinky z Colasu

Na D1 jako doma

D1 je naše nejstarší a také nejdelší dálnice. Kombinace těchto nej také znamená, že je i nejvíce opravovaná. Naše společnosti měla v minulosti na „matce“ české dálniční sítě řadu zakázek, teď naši stavaři pracují mezi Lipníkem nad Bečvou a Ostravou na rekonstrukci obou jízdních pruhů.

Více

Třetí pruh pro mladoboleslavskou dálnici

Dálnice D10 je v místech, kudy prochází Mladou Boleslaví, jednou z nejvytíženějších dopravních tepen Česka. Denně tudy projede přes 40 tisíc automobilů. Provoz houstne i kvůli řidičům, kteří potřebují projet směrem na Prahu od exitu 46 a pokračovat dále na silnici I/16 do Sobotky. Ti se totiž dosud museli řadit do průběžného jízdního pruhu, aby z něj po zhruba jednom kilometru na exitu 44 B zase odbočili.


Nové mosty pro jednokolejku

Jednokolejná regionální trať č. 194, spojující České Budějovice se srdcem Šumavy, se dočkala elegantního řešení v aglomeraci. Na okraji jihočeské metropole nově vede po dvou mostech, které překlenuly budoucí okružní křižovatku.


Podbeskydská magistrála

Společnost Colas CZ staví další úsek D48. Ze čtyřpruhové silnice, která nesplňuje normové kategorie, by měla vzniknout plnohodnotná, a především bezpečná dálnice, která po svém kompletním dokončení propojí D1 s Polskem.


Společnost Colas zvyšuje informovanost svých zaměstnanců o otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví

Od 10. do 14. října 2022 pořádá společnost Colas pro svých 57 000 zaměstnanců po celém světě letošní ročník Týdne bezpečnosti. Jedná se o každoroční akci věnovanou školení a zvyšování povědomí o otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Týden bezpečnosti proběhne v 800 stavebních a ve 3 000 výrobních a recyklačních závodech ve více než 50 zemích. Skupina Colas tímto způsobem dále posiluje svůj závazek konsolidovat globální kulturu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 

Projekty

Naší specializací je silniční stavitelství. Zaměřujeme se na výstavbu, rekonstrukce, opravy a ostatní práce na pozemních komunikacích a mostech. Stavíme a rekonstruujeme také inženýrské sítě a infrastrukturu pro vlaky a tramvaje.

Silniční stavitelství

Více

Provádíme výstavbu, rekonstrukce a opravy nejrůznějších druhů pozemních komunikací: od dálnic, silnic, městských a příměstských komunikací, až po cyklostezky, polní a lesní cesty nebo stezky pro pěší. Specializujeme se také na sportoviště a zpevněné plochy, jako jsou veřejná parkoviště a odstavné plochy, parkoviště obchodních center, plochy průmyslových areálů apod. Do našeho portfolia patří i výstavba a rekonstrukce vodohospodářských či ekologických staveb.

Kolejové stavby

Více

Nabízíme výstavbu a rekonstrukce železničních a tramvajových tratí, práce na železničním spodku i svršku, a to včetně souvisejících staveb, jako jsou umělé objekty, mosty, propustky či nástupiště. Ve spolupráci s našimi partnery realizujeme též trakční vedení či zabezpečovací a sdělovací zařízení pro železniční i tramvajovou dopravu.

Mosty a monolitické konstrukce

Více

Zabýváme se výstavbou, rekonstrukcí a modernizací mostních objektů na silnicích i železnicích. Zaměřujeme se na mosty středního rozpětí pole do 100 metrů, z hlediska typu konstrukce jde především o mosty monolitické železobetonové, předepjaté, prefabrikované a spřažené ocelobetonové, nabízíme i ocelové a dřevěné konstrukce. Dodáváme také opěrné zdi, protihlukové stěny a kolektory.

Stavební materiál

Disponujeme vlastní sítí dvanácti obaloven a dvanácti lomů, která nám umožňuje dodávat materiál na stavby po celém Česku. Nabízíme celou škálu kameniva, horkých asfaltových směsí i polymerem modifikovaných asfaltů, které produkuje naše výrobna ASTECH.

Lomy

Zaměřujeme se na výrobu drceného kameniva a prodej těženého kameniva. Dodáváme materiál pro potřeby betonáren, výroben prefabrikátů, obaloven, na výstavbu silnic a železnic a pro vodohospodářské stavby. Disponujeme také pěti míchacími centry na výrobu MZK. Umíme zajistit dopravu kameniva na stavby. Ve vybraných lomech zajišťujeme nakládku materiálu do železničních vagonů.

Přehled lomů

Obalovny

Provozujeme moderní a výkonné obalovny, jejichž roční produkce horkých asfaltových směsí dosahuje asi 700 tisíc tun. Mimo tradiční směsi nabízíme také asfaltové směsi vyvinuté v laboratoři skupiny COLAS SA ve Francii. Naše provozy procházejí pravidelnou modernizací tak, aby byla výroba efektivnější a šetrnější k životnímu prostředí. Poslední technologie v oboru polymerem modifikovaných asfaltů využívá naše výrobna ASTECH v Holubicích u Brna. Zvyšuje kvalitu vyráběných produktů a zajišťuje vysokou spolehlivost dodávek.

 

Přehled obaloven
 

Technologie a laboratoře

Naši nejlepší lidé jsou vám k dispozici

Laboratoře

Jsme nezávislá zkušební laboratoř s odbornou způsobilostí v oboru pozemních komunikací. Naše laboratorní činnosti jsou zaměřeny na zkoušení asfaltových směsí a pojiv, zemin, kameniva, čerstvého a ztvrdlého betonu. Dále provádíme kontrolní zkoušky jednotlivých konstrukcí vozovky včetně podloží a měření povrchových vlastností betonových a asfaltových vozovek.

Více o laboratořích

Inovace

Jsme součástí celosvětové skupiny Colas, která se snaží stavitelství neustále posouvat kupředu a využívat přitom výhod automatizace, digitalizace, udržitelnosti i šetrnosti k životnímu prostředí. Usilujeme o to, aby naše stavby byly díky novým technologiím co nejlépe a nejúčelněji používány. Patříme mezi průkopníky využívání informačního modelování staveb (BIM), skupina Colas se díky svým patentovaným řešením prosazuje také na poli fotovoltaiky, dopravního značení a technologie pro smart cities a udržitelných řešení pro městskou mobilitu.

Více o inovacích

Etika a udržitelnost

Náš postoj k udržitelnosti a životnímu prostředí.

Snažíme se podnikat v souladu s etickými a společenskými požadavky a ohleduplně k životnímu prostředí a přírodním zdrojům. Máme vypracovaný přísný etický kodex, který průběžně doplňujeme, a nastavená pravidla boje proti korupci. Ve všech provozech i na stavbách vytváříme inkluzivní pracovní prostředí, kde se každý cítí respektován a oceňován za svůj přínos. Rozvíjíme biodiverzitu, dbáme na udržitelný rozvoj na lokální úrovni a ctíme pravidla oběhového hospodářství. Pečujeme o to, aby naše uhlíková stopa klesala a aby se naše závislost na fosilních zdrojích zmenšovala.

Chci vědět více

O společnosti

Společnost Colas CZ se na českém trhu silničního stavitelství objevila v roce 1994. Vznikla spojením tří tradičních firem: Silnice Jihlava, Silnice Znojmo a Silniční stavitelství Praha. Colas v Česku postupně rostl a integroval další stavařské firmy. V roce 2008 koupil Astech, specialistu na modifikované asfalty, od roku 2014 má většinový podíl ve společnosti Silnice Horšovský Týn. V roce 2020 získal rodinnou firmu Silnice Žáček, silného regionálního hráče.

Chci vědět více

Kontaktní formulář

Odeslat zprávu
Tento web používá pro správné fungování COOKIES
souhlasím
odmítnout
více