SCROLL

Projekty

Předmětem činnosti společnosti COLAS CZ, a.s. jsou standardní práce silničního stavitelství - výstavba, rekonstrukce, opravy a ostatní práce na pozemních komunikacích a mostech. Také se zabýváme výstavbou a rekonstrukcemi inženýrských sítí a kolejových staveb.

Probíhající projekty Silniční stavby Mosty a monolitické konstrukce Kolejové stavby

Divize Silničního stavitelství

V rámci divize Silničního stavitelství COLAS CZ působí ve čtyřech oblastech, které jsou rozmístěny geograficky. Celé Česko je tak rozděleno na oblasti Sever, Jih, Západ a Východ.  V pražské centrále dále sídlí ještě další dvě oblasti s působností po celém Česku: Velké projekty a Mosty a monolitické konstrukce. 

Probíhající projekty

Projekty, které právě realizujeme

 
 

Silniční stavby

Výstavba, rekonstrukce a opravy pozemních komunikací 

Hlavním předmětem realizací výstavby jsou dálnice, silnice, městské a příměstské komunikace.

Předmět činnosti zahrnuje:

 • Komplexní výstavbu, rekonstrukce a opravy pozemních komunikací
  • dálnice, silnice, městské komunikace, polní a lesní cesty
  • zpevněné plochy (veřejná parkoviště a odstavné plochy, parkoviště obchodních center, plochy průmyslových areálů apod.)
  • komunikace pro pěší
  • cyklostezky, polní cesty
  • sportoviště
 • Pokládku hutněných asfaltových směsí
 • Výstavbu a rekonstrukce vodohospodářských staveb
 • Ekologické stavby

 

 
 

Mosty a monolitické konstrukce

Výstavba a rekonstrukce mostních objektů v oblasti silničního i železničního stavitelství. Provádíme i ocelové a dřevěné konstrukce mostů a lávek. Stavíme rovněž opěrné zdi, protihlukové stěny, kolektory a konstrukce z vodotěsného betonu. 

Výstavba mostů je hlavní oblastí našeho působení. Převážně se soustředíme na mosty středního rozpětí pole do 100m. Běžnými typy konstrukcí jsou monolitické železobetonové, předepjaté , prefabrikované a spřažené ocelobetonové nevyjímaje konstrukce ocelové a dřevěné.

Kromě výstavby nových objektů do této oblasti patří i sanace a modernizace existujících mostních staveb.

 
 

Kolejové stavby

Železniční a tramvajové stavby realizuje COLAS CZ, a.s., nabízíme práce na železničním spodku i svršku, umělé objekty, mosty, propustky či nástupiště. Ve spolupráci s našimi partnery realizujeme též trakční vedení či zabezpečovací a sdělovací zařízení pro železniční i tramvajovou dopravu.

 

 
 
 

Kontaktní formulář

Odeslat zprávu
Tento web používá pro správné fungování COOKIES
souhlasím
odmítnout
více