SCROLL

Mosty a monolitické konstrukce

Výstavba a rekonstrukce mostních objektů v oblasti silničního i železničního stavitelství. Provádíme i ocelové a dřevěné konstrukce mostů a lávek, stavíme rovněž opěrné zdi, protihlukové stěny, kolektory a konstrukce z vodotěsného betonu. 

Převážně se soustředíme na mosty středního rozpětí pole do 100m. Běžnými typy konstrukcí jsou monolitické železobetonové, předepjaté , prefabrikované a spřažené ocelobetonové nevyjímaje konstrukce ocelové a dřevěné.

Kromě výstavby nových objektů do této oblasti patří i sanace a modernizace existujících mostních staveb.


D11 - Most v ulici Božanovská, Praha

Most přes dálnici D11, převádějící místní komunikaci Horní Počernice – Běchovice.

Více

Most Kácov

Silniční most o třech polích o celkové délce 80 m překlenuje řeku Sázavu v Kácově. Nahrazuje původní konstrukci, která nevyhovovala z důvodu špatného stavebního stavu, omezené zatížitelnosti a nepříznivých geometrických parametrů.

Více

Most gen. Pattona v Plzni

2. května 1973 byl v Plzni uveden do provozu nový most, dnes Gen. Pattona, přes Mži, který pomohl odvést tranzitní dopravu směrem na Karlovy Vary a Žatec z náměstí. Cílem projektu, který zde Colas v letech 2017 - 2019 realizoval, byla celková rekonstrukce mostů zahrnující provedení kompletní výměny příslušenství, sanaci spodní stavby a nosné konstrukce.

Více

Nadjezd přes Chlumeckou na Pražském okruhu

Přestože v názvu zakázky figuruje oprava nadjezdu, ve skutečnosti je objem prací obsáhlejší – jde o demolici stávajícího přemostění na Pražském okruhu (a to včetně spodní stavby) a jeho nahrazení dvěma novými mosty.

Více

Rekonstrukce Rooseveltova mostu v Plzni

V roce 2019 v Plzni navázala na dokončenou opravu mostu Generála Pattona oprava dalšího důležitého mostu – Rooseveltova. Dodavatelem stavebních prací byla společnost Colas CZ, investorem bylo statutární město Plzeň zastoupené Správou veřejného statku.

Více

Most přes Vltavu v Davli

Most v Davli, který leží na soutoku řeky Vltavy a Sázavy, byl v letech 2017 - 2018 komplexně rekonstruován.

Více

Protihluková stěna Praha - Spořilov

Protihluková stěna se nachází v intravilánu města podél komunikace Jižní spojky ve směru na Štěrboholy.

Více

Vraňansko - Hořínský kanál

Vraňansko-hořínský plavební kanál je unikátním dílem. Díky zabezpečení podjezdných výšek na 7m mohou připlout největší lodě až z Německa do Prahy.

Více

Žďákovský most

Rekonstrukce jednoobloukového ocelového silničního mostu z roku 1967 přes řeku Vltavu v místech Orlické přehrady.

Více
Kontaktní formulář

Odeslat zprávu
Tento web používá pro správné fungování COOKIES
souhlasím
odmítnout
více