Most gen. Pattona v Plzni

2. května 1973 byl v Plzni uveden do provozu nový most, dnes Gen. Pattona, přes Mži, který pomohl odvést tranzitní dopravu směrem na Karlovy Vary a Žatec z náměstí. Cílem projektu, který zde Colas CZ v letech 2017 - 2019 realizoval, byla celková rekonstrukce mostů zahrnující provedení kompletní výměny příslušenství, sanaci spodní stavby a nosné konstrukce.

Středem vozovky byla vedena nová tramvajová trať od Hlavní pošty k ulici Pod Záhorskem na samém okraji Lochotína, kde vznikla provizorní smyčka. Byl tak vytvořen základ pro rozvoj tramvajové sítě na plánovaném sídlišti Severní předměstí.

Cílem stavby byla celková rekonstrukce mostů zahrnující provedení kompletní výměny příslušenství, sanaci spodní stavby a nosné konstrukce. Dále byla zhotovena zcela nová vyrovnávací spřažená deska a nově bylo řešeno uložení tramvajové tratě na mostě. Oproti stávajícímu stavu došlo k rozšíření komunikace o jeden jízdní pruh, a to ve směru z Lochotína do města. Součástí stavby byla rekonstrukce chodníků na mostě a předmostí a dále obnova schodišť v oblasti opěr do původní podoby. Stavba rovněž zahrnovala přeložky kabelů dopravních podniků i dalších subjektů, trakčního vedení a plynovodu včetně nové párové soustavy veřejného osvětlení.

Jako první přišla na řadu rekonstrukce levého mostu, tedy mostu ve směru na Lochotín, v roce 2018 pak mostu pravého ve směru na Bory. Automobilový provoz na mostě byl vždy zachován ve dvou zúžených jízdních pruzích pro každý směr. Tramvajový provoz byl v některých fázích výstavby veden po jedné koleji obousměrně.

 

Termín výstavby2017/04 - 2019/06
Objem prací138 mil. Kč

 

 

Kontaktní formulář

Odeslat zprávu
Tento web používá pro správné fungování COOKIES
souhlasím
odmítnout
více