SCROLL

Silniční stavby

Výstavba, rekonstrukce a opravy pozemních komunikací. Hlavním předmětem realizací výstavby jsou dálnice, silnice, městské a příměstské komunikace.


Jižní tangenta České Budějovice

Jižní tangenta, jejíž stavba začala v roce 2021, začíná okružní křižovatkou na silnici I/3 u Plané, pokračuje na východ přes okraj Včelné a napojuje se mimoúrovňovou křižovatkou Roudné v místech, kde vzniká nový úsek dálnice D3.

Více

D48 Rybí - Rychaltice

Dálnici D48, která je součástí transevropské silniční sítě TEN-T a mezinárodní silnice E 462 Brno - Český Těšín - Krakov, jsme realizovali ve sdružení s dalšími společnostmi (Metrostav a.s. a SWIETELSKY, s.r.o.)

Více

Obchvat Velký Beranov

Úsek, který byl realizován, se nachází v geomorfologicky velmi členitém území, mosty se střídají s hlubokými zářezy, z nichž ten nejhlubší má výšku stěny 16 metrů. Součástí byly i tři mostní objekty, vč. čtyřpolového o délce 150m.

Více

D5 - Oprava CB vozovky

Stavba řešila opravu povrchu dálnice D5 v úseku 144,57 – 150,85 jeho výměnou. Součástí stavby byla i výměna odvodňovacích žlabů, doplnění, případně prodloužení a výměna svodidel, oprava kanalizace, obnova oplocení, oprava čel propustků a oprava říms mostu D5-157.

Více

Projekt VGP Park České Budějovice, Infrastruktura pro logistiku

Pro našeho klienta jsme realizovali několik logistických areálů. Po VGP Parku v Jenči u Prahy a v Ústí nad Labem jsme v dubnu 2022 dokončili stavební práce i ve VGP Parku v Českých Budějovicích a zemní práce v Hrádku nad Nisou.

Více

Revitalizace území - II/210 Západní obchvat Sokolov - Svatava (III.etapa)

V rámci tohoto projektu byla provedena přeložka silnice II/210 po západním okraji města od křižovatky Chebská po křižovatku Kraslická.

Více

D1 lokální oprava AB v km 356 - 370 L+P

Více

Zámecká zahrada Oslavany – 2. a 3. etapa

Biotop v zámecké zahradě

Více

I/27 Alžbětín – okružní křižovatka, most ev. č. 27-117

Úpravy silnice I/27 na západním okraji obce Alžbětín

Více

D1 Modernizace dálnice - úsek 20, Exit 146 Velké Meziříčí - Exit 153 Lhotka

D1 Modernizace dálnice - úsek 20, Exit 146 Velké Meziříčí - Exit 153 Lhotka

Více

D1 Modernizace dálnice - úsek 10, Exit 75 Hořice - Exit 81 Koberovice

D1 Modernizace dálnice - úsek 10, Exit 75 Hořice - Exit 81 Koberovice

Více

Letiště Václava Havla - Praha - Oprava TWY A a oprava TWY Z

Obnova asfaltového krytu pojíždějících drah TWY (taxiway) A a Z, dále rozšíření únosných částí a zesílení vybraných úseků

Více

I/34 Božejov-Ondřejov-Pelhřimov

Na výstavbě se podílelo sdružení firem Swietelsky stavební s.r.o., STRABAG a.s., COLAS CZ, a.s. Každá z uvedených společností měla na starosti úsek dlouhý 1,8 km, přičemž COLAS CZ má počáteční úsek s

Více

D1 Rekonstrukce vozovky D1 km 199,3 - 204,6 vpravo

Rekonstrukce vozovky byly provedena ve "Sdružení D1-199 STRABAG+COLAS" společnostmi COLAS CZ, a.s. a STRABAG a.s. (50%/50%). Vedoucím účastníkem byla firma STRABAG a.s.

Více

SÚ 13 303 Wilsonova ulice, Praha 1

Oprava 470m dlouhého úseku od Hlavního nádraží k Václavskému náměstí ve směru na Prahu 4

Více

D1 - modernizace dálnice v úseku 14, Exit 104 Větrný Jeníkov - Exit 112 Jihlava

Předmětem díla byla rekonstrukce tělesa dálnice včetně mostů, kanalizace, vedení elektra a optických kabelů.

Více
Kontaktní formulář

Odeslat zprávu
Tento web používá pro správné fungování COOKIES
souhlasím
odmítnout
více