I/27 Alžbětín – okružní křižovatka, most ev. č. 27-117

  • Realizace nové tříramenné okružní křižovatky za objektem bývalé celnice ve směru do Německa o průměru 35 m
  • Parkoviště Free shopu (původně účelová komunikace při severní fasádě bývalé celnice)
  • Vyvolané  úpravy na stávajících inženýrských sítích  a veřejného osvětlení
  • Rekonstrukce mostu ev. č. 27-117

V celém úseku bylo položeno nové asfaltové souvrství vozovky.

Řešené území se nachází ve 4. zóně ochrany přírody CHKO Šumava.

Šířkové uspořádání I/27 s návrhovou rychlostí 50 km/hod v kategorii MS2 20/9/50 s jízdním pruhem šířky 3,5 m, vodící proužek 0,25 m a odvodňovací proužek 0,25 m. Vozovka mezi obrubami 8 m.

ÚK parkoviště Free shopu s návrhovou rychlostí 30 km/h má šířkové uspořádání s jízdním pruhem šířky 2,75 m, vodící a odvodňovací proužek 0,25 m. Vozovka mezi obrubami 6 m.

Most ev.č. 27-117: kromě asfaltového souvrství oprava spodní stavby i nosné konstrukce mostu.

Termín výstavby08/2019 - 10/2020
Objem prací27,3  mil Kč
ZhotovitelSpolečnost I/27 Alžbětín - COLAS, a.s., SMP (COLAS CZ, a.s. SO 101; 102; 110; 151; 401 a 801 SMP CZ – SO 201)
Staničení stavby185,918 km – 186,272 km
 

Kontaktní formulář

Odeslat zprávu
Tento web používá pro správné fungování COOKIES
souhlasím
odmítnout
více