SÚ 13 303 Wilsonova ulice, Praha 1

Jízdní pás tvořen třemi až pěti jízdními pruhy, 11 - 20 m široký. Stavba vykazovala před opravou řadu poruch: vyjeté koleje, příčné i podélné trhliny, výtluky, zatékání do podchodu a podjezdu, vyvrácené a nevyrovnané žulové obruby, ucpané a mnohdy nefunkční UV.

Stavba byla z důvodu zajištění provozu v centru města a koordinace s PPDS (havárie plynovodu) rozdělena do čtyř etap. Úsek od Hlavního nádraží po Smetanovo divadlo - levá a po té pravá strana. A úsek Smetanovo divadlo po Václavské náměstí - pravá a poté levá strana.

Z komunikace bylo souvisle odfrézováno 100 mm asfaltových vrstev. Trhliny v podkladní vrstvě byly ještě podfrézovány a vyztuženy geomříží se skelným vláknem. Konstrukce vozovky byla v místech podjezdu u Hlavního nádraží a podchodu u Smetanova divadla vybourána až na nosnou železobetonovou mostní konstrukci. Železobetonová konstrukce byla zasanována a následně byla provedena pečetící vrstva s novou hydroizolací včetně ochranné vrstvy ochranné vrstvy z lítého asfaltu a prostého betonu. Průběžně byly opravovány žulové obrubníky a uliční vpusti. Na závěr každé etapy byly položeny dvě vrstvy z modifikovaného asfaltu (ACL 16S 60 mm a ACO 11S 40 mm) a bylo aplikováno nové VDZ.

Termín výstavby07/2016 - 08/2016
Objem prací14,1 mil Kč
ZhotovitelCOLAS CZ, a.s. 
 

Kontaktní formulář

Odeslat zprávu
Tento web používá pro správné fungování COOKIES
souhlasím
odmítnout
více