Veřejný návrh na odkoupení akcií společnosti Colas

18.9.2023

Představenstvo společnosti Colas bylo informováno o záměru společnosti Bouygues učinit veřejný návrh na odkoupení akcií společnosti Colas včetně povinného stažení akcií společnosti z burzy. Představenstvo společnosti Colas tento záměr vzalo na vědomí.

Veřejný návrh na odkoupení akcií společnosti Colas včetně povinného stažení akcií společnosti z burzy

 Představenstvo společnosti Colas (dále jen „společnost“) vzalo na vědomí záměr společnosti Bouygues učinit veřejný návrh s následným odkupem akcií společnosti (vytěsnění minoritních akcionářů) za cenu 175 eur za akcii (dále jen „návrh“). Představenstvo společnosti na svém jednání dne 17. září 2023 tento záměr společnosti Bouygues uvítalo.

V souladu s obecnými nařízeními francouzského Úřadu pro dohled nad finančními trhy (dále jen „AMF“) a s osvědčenými postupy v oblasti správy a řízení společností ustavilo představenstvo ze svých členů výbor ad hoc, v němž tvoří většinu nezávislí členové představenstva. Členy výboru ad hoc jsou Colette Lewiner (nezávislá členka představenstva a předsedkyně výboru), Catherine Ronge (nezávislá členka představenstva) a Didier Casas.

Poradenská firma Ledouble, zastoupená Olivierem Cretté a Stéphanií Guillaumin, byla na doporučení výboru ad hoc pověřena představenstvem jako nezávislý odborník vypracováním posudku o přiměřenosti transakční ceny („attestation d'équité“) uvažovaného návrhu v souladu s ustanoveními článků 261-1 I-1°, 261-1 I-4° a 261-1 II obecných předpisů AMF.

V souladu s platnými burzovními pravidly a předpisy předloží společnost Ledouble jako nezávislý odborník svou závěrečnou zprávu o podmínkách nabídky po uplynutí minimálně patnácti obchodních dnů od učinění návrhu.

Představenstvo se znovu sejde, aby vydalo odůvodněné stanovisko k uvažovanému návrhu poté, co vezme na vědomí zprávu nezávislého odborníka a doporučení výboru ad hoc. Toto odůvodněné stanovisko a zpráva nezávislého odborníka budou součástí dokumentu návrhu, který bude předložen AMF a zveřejněn v tiskové zprávě vydané společností.

Na žádost společnosti Colas bude dnes obchodování s akciemi společnosti Colas pozastaveno a bude obnoveno dne 19. září 2023.

 Změny ve správě a řízení společnosti Colas

 V rámci stažení akcií společnosti Colas z burzy navíc představenstvo na doporučení výboru pro výběr a odměňování (Selection and Remuneration Committee) rozhodlo o rozdělení funkcí předsedy představenstva a generálního ředitele, aby se generální ředitel mohl soustředit pouze na provozní řízení společnosti.

Frédéric Gardès informoval představenstvo, že důsledky, které by pro něj měly stažení akcií společnosti Colas z burzy a změna struktury řízení společnosti, nesplňují jeho osobní očekávání. Za těchto okolností se rozhodl rezignovat na svou funkci předsedy představenstva a generálního ředitele a odstoupit i z funkce člena představenstva, což představenstvo společnosti vzalo na vědomí.

Představenstvo poděkovalo Frédéricu Gardèsovi za důležitou práci, kterou odvedl na transformaci skupiny Colas a ocenilo jeho kariéru ve skupině a jeho působení v čele společnosti od jeho jmenování generálním ředitelem v roce 2019.

V rámci nové struktury řízení společnosti Colas představenstvo na doporučení výboru pro výběr a odměňování s okamžitou platností jmenovalo:

-          Pascala Grangého do funkce nevýkonného předsedy představenstva a

-          Pierra Vanstoflegatteho do funkce generálního (výkonného) ředitele.

Po jmenování Pascala Grangého nevýkonným předsedou představenstva se stálou zástupkyní společnosti Bouygues v představenstvu stává Marie-Luce Godinot, která bude zároveň předsedat výboru pro audit.

Generální ředitel skupiny Bouygues Olivier Roussat k navrhovanému stažení akcií společnosti Colas z burzy a k nové struktuře řízení uvedl: „Colas je celosvětově uznávanou společností, která je ve svém oboru vzorem, a tak tomu bude i nadále. Plán na stažení akcií společnosti Colas z burzy odpovídá našemu záměru zjednodušit provozní procesy a reporting. Rozdělení funkcí předsedy představenstva a generálního ředitele je také příležitostí k tomu, abychom jmenovali generálního ředitele a nevýkonného předsedu představenstva, kteří se budou vzájemně velmi dobře doplňovat. Pierre Vanstoflegatte je špičkový výrobní ředitel a uznávaný odborník na podnikové řízení. Zaměří se na provozní efektivitu společnosti Colas a její rozvoj. Pascal Grangé přináší do společnosti Colas své hluboké znalosti o skupině Bouygues a jejích aktivitách.“

K odchodu Frédérica Gardèse Olivier Roussat na jednání představenstva uvedl: „Rád bych poděkoval Frédéricu Gardèsovi za práci, kterou vykonal pro transformaci společnosti. Společně s vrcholovým managementem se mu podařilo stmelit všechny zaměstnance a dosáhnout nových milníků, zejména v oblasti internacionalizace a společenské odpovědnosti firem. Může být hrdý na to, čeho dosáhl za posledních 12 let ve společnosti Colas i celkově během své kariéry ve skupině Bouygues od roku 1994."

K příchodu Pierra Vanstoflegatteho dodal: „Rád bych Pierra Vanstoflegatteho v Colasu přivítal. Pierre je zkušený profesionál v oblasti podnikového řízení, kterého ve společnosti Bouygues dobře známe, má za sebou bohatou kariéru a zastává pevné hodnoty. Má vše, co je třeba k tomu, aby uspěl. Rád bych mu do nové funkce popřál jen to nejlepší."

Tisková zpráva

Kontaktní formulář

Odeslat zprávu
Tento web používá pro správné fungování COOKIES
souhlasím
odmítnout
více