Po nových kolejích

17. 5. 2022

Colas rekonstruuje tramvajové tratě hned ve čtyřech českých městech, v Praze, v Olomouci, v Plzni a v Ostravě

Loni tomu bylo již 130 let, co se v Praze rozjela první tramvaj. Kolejová doprava v ulicích se ukázala jako bezpečná, rychlá a pohodlná, a tak není divu, že tramvaje dnes jezdí hned v sedmi českých městech. Ve čtyřech z nich společnost Colas dokazuje, že umí propojit své léty prověřené know-how z oboru silničního stavitelství s kolejovými stavbami. Podílí se totiž nejen na rekonstrukci vybraných tramvajových úseků, ale staví nebo opravuje také zastávky.

Co do rozsahu prací je největší Tramvajová trať Ohrada-Palmovka. Ta od roku 1990 spojuje Žižkov s Libní a byla první tratí v metropoli, která zčásti vedla po estakádě. Až do léta příštího roku tu bude probíhat kompletní rekonstrukce, vůbec první v historii této tramvajové trati. Zakázku realizuje společnost Colas  v konsorciu s firmou FIRESTA-Fišer.

Opravovat se bude celá trať Ohrada-Palmovka dlouhá téměř 1,5 kilometru, a to včetně konstrukčně nejzajímavější pasáže: estakády, která překlenuje údolí a hned tři železniční tratě a odkud je jeden z nejhezčích výhledů na Prahu. Nosná konstrukce mostu se musí očistit, opravit a kompletně přeizolovat. Bude k tomu třeba vytěžit 2650 m3 štěrku z kolejového lože, z čehož zhruba polovina bude zpětně využita na stavbě. Ještě předtím je ale třeba demontovat celý kolejový svršek, což představuje 1246 metrů kolejí a více než 1800 dřevěných pražců. Ty jsou samy o sobě unikátem, drtivá většina tramvajových tratí má již pražce betonové, které budou použity i zde. Stejně jako nové kolejnice.

Úpravou projde i tramvajová zastávka Krejcárek. Rekonstrukce v hodnotě téměř čtvrt miliardy korun by měla skončit v červnu 2023.

Technicky zajímavou zakázku získal Colas také v Olomouci, městě, kde se tramvaje poprvé rozjely již roku 1899. Město Olomouc a Dopravní podnik města Olomouce tramvajové tratě i zastávky v hanácké metropoli postupně opravují a modernizují. V současnosti se staví v srdci města, na Masarykově třídě. Celkovou proměnou tu projde tramvajová zastávka U Bystřičky, vymění se také 103 metrů kolejí v každém směru v úseku mezi mostem přes Bystřičku a stavbou protipovodňových opatření. Navazující stavbou, kde Colas figuruje jako subdodavatel stavby pevné jízdní dráhy, je pak nový most přes řeku Moravu.

Colas na Masarykově třídě v Olomouci provádí celkovou rekonstrukci „ode zdi ke zdi“ – má tedy na starosti chodníky, vozovku i tramvajové těleso se žlábkovými kolejemi, které budou zapuštěny v asfaltu. Největší proměnou projde samotná zastávka U Bystřičky ve směru na hlavní nádraží, nově tu vznikne zastávka takzvaného vídeňského typu. Tedy s takovým výškovým uspořádáním, které umožňuje pohodlný nástup do tramvaje, ale zachovává přitom jízdní pruh pro automobilovou dopravu. Nové nástupiště bude bezbariérové, 36 metrů dlouhé a čtyři metry široké. V hanácké metropoli půjde teprve o druhý typ tohoto moderního uspořádání nástupiště. První „vídeňská“ zastávka funguje od roku 2011 u výstaviště Flora.

Celá zakázka i s novou zastávkou by měla být dokončena během letošního června.

Colas staví nové koleje také v západočeské metropoli. Společnost získala zakázku od Statutárního města Plzeň na opravu dvoukolejné tramvajové trati v Koterovské ulici, a to v 967 metrů dlouhém úseku mezi náměstím Generála Píky a Světovarem. Tramvajovou trať, kudy jezdí linka č. 2, tu tvoří železobetonové panely se žlábky (BKV) a je celkově ve špatném technickém stavu. Kvůli závadám na trati tu dokonce tramvaje musejí jezdit místy jen rychlostí 10 km/h. To by se díky kompletní opravě mělo změnit. Nově bude v celém rekonstruovaném úseku použita pevná jízdní dráha se stojinovými širokopatními kolejnicemi.

Součástí zakázky na Koterovské ulici v Plzni, kudy tramvaje jezdí od roku 1962, je i oprava trakčního vedení včetně úpravy signalizačního zařízení, úprava zastávky Brojova, kde budou mimo jiné umístěny nové označníky, a také rekonstrukce navazujících zpevněných ploch. Celá stavba, která významně přispěje k bezpečnější a pohodlnější jízdě tramvají v západočeské metropoli, by měla skončit letos v září.

Poslední kolejovou stavbou, kterou Colas v současnosti provádí, najdeme v Ostravě poblíž Ostravar Arény. Během rekonstrukce mostu přes Plzeňskou ulici projde úpravami i tramvajová zastávka Tylova, kterou využívají především návštěvníci zimního stadionu. Kromě rekonstrukce stávajících tramvajových nástupišť zahrnuje zakázka také zrušení západního schodišťového koridoru, v jehož místě bude vybudován nový bezbariérový výtah. Počítá se také s kompletní sanací podchodu, a to včetně nového uložení inženýrských sítí. Samotná zastávka získá nový informační systém a zastřešení, Colas také v místě položí na 100 metrů nového kolejového svršku. Díky rekonstrukci podchodu a bezbariérovému přístupu tak Ostrava získá nejen moderní tramvajové zastávky s důstojným zázemím, ale také se tím připraví na mistrovství světa v ledním hokeji, které by se kromě Prahy mělo v roce 2024 odehrát právě v nedaleké Ostravar Aréně.

Připomeňme, že v krátké době jde o druhou významnou kolejovou stavbu, na které se Colas v Ostravě podílel. Loni na jaře společnost dokončila téměř 650 metrů dlouhý tramvajový úsek na Výškovické ulici, kde vznikly „zelené koleje“  - tramvajový svršek tu kryjí travní pásy. V roce 2015 se Colas také podílel na modernizaci dvou úseků ikonické tramvajové trati Liberec-Jablonec nad Nisou, která si odnesla titul Stavba roku. Společnost Colas tak četnými zakázkami v řadě českých měst prokazuje, že je významným hráčem nejen na poli silničního stavitelství, ale i v kolejových stavbách.

Kontaktní formulář

Odeslat zprávu
Tento web používá pro správné fungování COOKIES
souhlasím
odmítnout
více