D48 - Bělotín - Rybí -cementobetonový kryt

18.4.2023

Během kontrolních činností v průběhu stavby dálnice D48 v úseku Bělotín - Rybí jsme zjistili, že část cementobetonového krytu vozovky (betonová deska) vykazuje sníženou odolnost proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek (zimní solení).  

Je to způsobeno vlastnostmi betonové směsi, která jinak v ostatních sledovaných parametrech, jako je např. pevnost, vykazuje požadované charakteristiky.

Zkouška na odolnost chemických rozmrazovacích látek se provádí po 28 dnech zrání betonu a s vyhodnocením jsou výsledky známy až 45 dnů po pokládce.

Vzhledem k závazkům plynoucím ze smlouvy jsme o této skutečnosti informovali objednatele (ŘSD) a rozhodli jsme se bez zbytečného odkladu provést na dotčených úsecích výměnu nevyhovující cementobetonové vozovky za novou na naše náklady.

Momentálně odklízíme vybourané betonové kry pro účely navazujících stavebních prací a vyšetřujeme příčiny nevyhovujících výsledků. Z dosavadních poznatků však jednoznačně vyplývá, že k zavinění nedošlo na straně strojní pokládky betonové směsi, a proto jsme zahájili reklamační řízení s příslušným subdodavatelem.

Celkový harmonogram stavby není ohrožen.

Kontaktní formulář

Odeslat zprávu
Tento web používá pro správné fungování COOKIES
souhlasím
odmítnout
více